Giới thiệu

Cung cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa Điện lạnh ở mọi khu vực khác nhau. Mang lại tiện ích cho khách hàng và người dùng. Thuận tiện, tận tâm, giá thành cạnh tranh.

Cung cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa Điện lạnh ở mọi khu vực khác nhau. Mang lại tiện ích cho khách hàng và người dùng. Thuận tiện, tận tâm, giá thành cạnh tranh.

Cung cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa Điện lạnh ở mọi khu vực khác nhau. Mang lại tiện ích cho khách hàng và người dùng. Thuận tiện, tận tâm, giá thành cạnh tranh.

Đội ngũ

Thành viên
CEO
Giám đốc kinh doanh
LEADER
Trưởng phòng Kỹ thuật
LEADER
Trưởng phòng Marketing
Điện lạnh Hoàng Tuấn, chuyên cung cấp giải pháp, dịch vụ, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt... các thiết bị Điện lạnh.

Contact us

Điện lạnh Hoàng Tuấn, chuyên cung cấp giải pháp, dịch vụ, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt... các thiết bị Điện lạnh.
+84 917 32 2021