Dịch vụ Bảo trì Điện lạnh

Dịch vụ Bảo trì Điện lạnh

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo trì... các thiết bị Điện lạnh/ như: tủ mát, tủ đông, cấp đông, kho lạnh, máy làm đá...

Liên hệ: 0917 32 2021

Điện lạnh Hoàng Tuấn, chuyên cung cấp giải pháp, dịch vụ, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt... các thiết bị Điện lạnh.

Contact us

Điện lạnh Hoàng Tuấn, chuyên cung cấp giải pháp, dịch vụ, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt... các thiết bị Điện lạnh.
+84 917 32 2021